Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει

Εμφάνιση Menu

€2.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 40 Παίκτες
 • 1024 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 1

€4.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 60 Παίκτες
 • 1536 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 2

€8.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 100 Παίκτες
 • 2560 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 4

€10.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 120 Παίκτες
 • 3072 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 5

€14.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 160 Παίκτες
 • 4096 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 6

€18.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 200 Παίκτες
 • 5120 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 7

€26.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 280 Παίκτες
 • 7168 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 9

€30.99EUR /Μηνιαία
Cloud Minecraft Server
 • 320 Παίκτες
 • 8192 MB Μνήμη RAM
 • 99.9 % Λειτουργεία
 • 24/7 Υποστήριξη
 • Δωρεαν Εγκατάσταση

Game Plan 10

Συμπεριλαμβάνεται μαζί με κάθε Plan
 • Cloud Server OVH
 • 99.9% Uptime
 • 24/7 Support