Επαγγελματικά VPS για όλες τις απαιτήσεις

Με την υποστήριξη της OVH

Εμφάνιση Menu

Ξεκινάει από: €3.99EUR /Μηνιαία
openvz logo

 • 2 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 25 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

OPENVZ LINUX 1

Ξεκινάει από: €5.99EUR /Μηνιαία
openvz logo

 • 3 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 40 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

OPENVZ LINUX 2

Ξεκινάει από: €10.99EUR /Μηνιαία
openvz logo

 • 5 GB Μνήμη RAM
 • 2 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 80 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

OPENVZ LINUX 4

Ξεκινάει από: €13.99EUR /Μηνιαία
openvz logo

 • 6 GB Μνήμη RAM
 • 3 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 100 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

OPENVZ LINUX 5

Ξεκινάει από: €17.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 8 GB Μνήμη RAM
 • 4 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 120 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

OPENVZ LINUX 6

Ξεκινάει από: €6.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 2 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 25 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM LINUX 1

Ξεκινάει από: €9.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 3 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 40 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM LINUX 2

Ξεκινάει από: €19.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 5 GB Μνήμη RAM
 • 2 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 80 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM LINUX 4

Ξεκινάει από: €24.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 6 GB Μνήμη RAM
 • 3 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 100 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM LINUX 5

Ξεκινάει από: €29.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 8 GB Μνήμη RAM
 • 4 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 120 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM LINUX 6

Ξεκινάει από: €9.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 2 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 25 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM WINDOWS 1

Ξεκινάει από: €14.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 3 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 40 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM WINDOWS 2

Ξεκινάει από: €24.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 5 GB Μνήμη RAM
 • 2 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 80 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM WINDOWS 4

Ξεκινάει από: €29.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 6 GB Μνήμη RAM
 • 3 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 100 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM WINDOWS 5

Ξεκινάει από: €34.99EUR /Μηνιαία
kvm logo

 • 8 GB Μνήμη RAM
 • 4 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 120 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

KVM WINDOWS 6

€6.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 2 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 25 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Linux 1

€9.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 3 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 40 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Linux 2

€19.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 5 GB Μνήμη RAM
 • 2 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 80 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Linux 4

€24.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 6 GB Μνήμη RAM
 • 3 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 100 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Linux 5

€29.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 8 GB Μνήμη RAM
 • 4 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 120 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Linux 6

Ξεκινάει από: €9.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 2 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 25 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Windows 1

Ξεκινάει από: €14.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 3 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 40 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Windows 2

Ξεκινάει από: €24.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 5 GB Μνήμη RAM
 • 2 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 80 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Windows 4

Ξεκινάει από: €29.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 6 GB Μνήμη RAM
 • 3 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 100 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Windows 5

Ξεκινάει από: €34.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 8 GB Μνήμη RAM
 • 4 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 120 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN HVM Windows 6

€6.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 2 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 25 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN PV Linux 1

€9.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 3 GB Μνήμη RAM
 • 1 CPU Πυρήνας x 3,5GHz
 • 40 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN PV Linux 2

€19.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 5 GB Μνήμη RAM
 • 2 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 80 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN PV Linux 4

€24.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 6 GB Μνήμη RAM
 • 3 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 100 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN PV Linux 5

€29.99EUR /Μηνιαία
xen logo

 • 8 GB Μνήμη RAM
 • 4 CPU Πυρήνες x 3,5GHz
 • 120 GB SSD Δίσκος
 • Απεριόριστο Traffic
 • 1 IPv4
 • Διαθεσιμότητα 99.9%
 • Υποστήριξη 24/7
 • Εγκατάσταση Δωρεάν

XEN PV Linux 6

Συμπεριλαμβάνεται μαζί με κάθε Plan
 • Root Access
 • 1 Dedicated IP
 • DDOS Protection