Αφιερωμένοι διακομιστές Γερμανίας

Διακομιστές με πλήρη πρόσβαση ρίζας

Εμφάνιση Menu

  • Intel Core i7-4770

    Ξεκινάει από:
    Από €52.00/mo
    • Intel® Core™ i7-4770
    • 32 GB DDR3 RAM
    • 2 x 2 TB SATA (Software-RAID 1)
    • 1 Gbit/s bandwidth
    • 99,9% Uptime
    • 24/7 Mail Support
  • Intel Core i7-3770

    Ξεκινάει από:
    Από €52.00/mo
    • Intel Core i7-3770
    • 32 GB DDR3 RAM
    • 2x HDD 3,0 TB SATA
    • 1 Gbit/s bandwidth
    • 99,9% Uptime
    • 24/7 Mail Support
    ΔΗΜΟΦΙΛΈΣΤΕΡΟ
  • Intel Core i7-2600

    Ξεκινάει από:
    Από €52.00/mo
    • Intel® Core™ i7-2600
    • 32 GB DDR3 RAM
    • 2x HDD 3,0 TB SATA
    • 1 Gbit/s bandwidth
    • 99,9% Uptime
    • 24/7 Mail Support
  • EX42-NVMe

    Ξεκινάει από:
    Από €55.00/mo
    (€55.00 Χρέωση Εγκατάστασης)
    • Intel® Core™ i7-6700
    • 64 GB DDR4 RAM
    • 2 x 512 GB NVMe SSD
    • 1 Gbit/s bandwidth
    • 99,9% Uptime
    • 24/7 Mail Support
Συμπεριλαμβάνεται μαζί με κάθε Plan
  • Full Root Access
  • Control Panel Reinstall Reboot
  • DDos Protection